KIỂM THỬ PHẦN MỀM TESTER

I. TỔNG QUAN Kiểm thử phần mềm (kiểm tra, thử nghiệm) là một cuộc kiểm tra được tiến hành để cung cấp cho các bên...

LẬP TRÌNH JAVA

I. TỔNG QUAN Ngôn ngữ lập trình Java có nhiều đặc điểm kế thừa từ ngôn ngữ C++ về mặt cú pháp tuy nhiên đã  bỏ...

LẬP TRÌNH PHP

I. TỔNG QUAN PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát...

I. TỔNG QUAN Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990, nó được xem là ngôn ngữ...

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID

I. TỔNG QUAN Android là hệ điều hành trên điện thoại di động (và hiện nay là cả trên một số đầu phát HD, HD...

LẬP TRÌNH WINDOWS FORMS

I. TỔNG QUAN Windows Form là một công nghệ của Microsoft, được sử dụng để phát triển rất nhiều ứng dụng nhờ giao diện kéo...

LẬP TRÌNH NHÚNG

I. TỔNG QUAN Xuất hiện từ những năm đầu thập niên 1960, hệ thống nhúng đang dần trở thành một ngành phát triển mạnh mẽ...

LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ C++

I. TỔNG QUAN C++ là một ngôn ngữ lập trình tiến tiến, mạnh trong các ngôn ngữ lập trình hiện nay, nó được sử dụng...

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

I. TỔNG QUAN Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học...

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

I. TỔNG QUAN Thiết kế đồ họa là nghề thiết kế các thông điệp truyền thông bằng hình ảnh (hay còn gọi là truyền thông...

GỌI NGAY : +84-24-6328-9555

Đăng ký nhận thông tin
Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7