HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

  • 15-02-2019
  • 269 lượt xem
  • 0

Hôi đồng Khoa học và Tư vấn  1. PGS. TS. Lê Huy Thập - Viện CNTT, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2. PGS. TS. Nguyễn Long Giang- Viện CNTT, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 3. PGS. TS. Lê Bá Dũng - Viện CNTT, Viện Hàn lâm...

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7